Nông thôn mới

Nông thôn mới

Tổng kết Chương trình MTGQ xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTGQ) giai đoạn 2016-2020 đồng ý với...

Tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số...

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 955/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn...

Công nhận huyện Thoại Sơn (An Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Thủ tướng Chính phủ giao...

Thành phố Long Xuyên hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định công nhận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông...

Huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 900/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đạt chuẩn nông...

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mỹ Lộc, Nam Định đạt chuẩn NTM

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. UBND tỉnh Nam Định...

Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 869/QĐ-TTg công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới...

Công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM

Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Thủ tướng Chính...

Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 799/QĐ-TTg công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn...

TIN MỚI NHẤT