BHXH TP HCM vừa có thông báo về việc bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, đối với hồ sơ tăng mới, gia hạn thẻ BHYT người tham gia phải kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS để tập hợp vào Mẫu D02-LT; Mẫu D03-TS hoặc Mẫu D05-TS.

Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ thì đơn vị quản lý yêu cầu người tham gia kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS để bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có).

Ai phải kê khai căn cước công dân, mã định danh khi tham gia BHXH, BHYT? - Ảnh 1.
Cán bộ BHXH TP và Bưu điện TP HCM tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân

Đối với người đang bảo lưu BHXH khi có phát sinh giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ… thì kê khai số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH để bổ sung hoặc điều chỉnh.

Trường hợp chưa có mã số định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân người tham gia liên hệ với Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được cấp thông báo về mã số định danh cá nhân hoặc có thể tra cứu số định danh cá nhân trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý cư trú https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời, BHXH TP HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố; Bưu điện TP HCM và người tham gia BHXH, BHYT thực hiện đúng quy định.

Theo NLDO