Video: Việt Nam chuẩn bị 3 kho siêu lạnh để bảo quản vaccin COVID-19