Video: Trường hợp nhập cảnh trái phép về Tiền Giang âm tính lần 2 với SARS-Cov-2