Video: TP.HCM: Người dân đến 3 địa điểm này ở quận Tân Phú cần khai báo y tế gấp