Video: Sàn Coolcat “sập”, lừa đảo người chơi hàng trăm tỷ đồng