Video: Ngày mai, 22/7 TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine đại trà

Print Friendly, PDF & Email