Video: Ngày đầu tiên quận 7 thí điểm thẻ xanh COVID-19

Print Friendly, PDF & Email