Video: Hôm nay, 5/1 khởi công giai đoạn 1 sân bay Long Thành