Video: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân: Cần 3 đột phá để phát triển kinh tế TP Thủ Đức

Print Friendly, PDF & Email