Video: Bộ Y tế: Có thể rút ngắn khoảng cách mũi tiêm vắc xin AstraZeneca

Print Friendly, PDF & Email