Video: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Tiền Giang