Video: 5 người đi trên sà lan từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào vùng biển Phú Quốc