Video: 11 nhóm người được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam