Widget not in any sidebars

Văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Chính phủ ban hành Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả,...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

Chính phủ ban hành Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo...

Một số chình sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 1/2021

- Sửa đổi điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu Có hiệu lực từ ngày 02/01/2022, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ban hành ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi,...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2021

- Dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng mới, Thủ tướng ra công điện ứng phó dịch bệnh hiệu quả hơn Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều...

Điểm mới đáng chú ý của những luật có hiệu lực từ tháng 1/2022

Từ tháng 1/2022, một số luật đã được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022, nhiều luật chính thức có hiệu lực sẽ tác...

TIN NỔI BẬT