Widget not in any sidebars

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2021

- Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất Ngày 26/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3/2021

- Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2021...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02/2021

- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Ngày 19/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 06/CT-TTg...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 2/2021

- Từ 1/2/2021, bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2021

- Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch Tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca...

TIN NỔI BẬT