Từ năm 2021: Sử dụng thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyển sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị

Theo những chính sách Bảo hiểm y tế mới ( BHYT), từ ngày 01/01/2021, bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyển sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị. Bên cạnh đó chính sách mới cũng mang lại nhiều tiện ích hơn đối với người sử dụng thẻ BHYT.

Cụ thể, Theo khoản 3, điều 22 luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định: kể từ ngày 01/01/2021 bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyển sẽ được quỹ BHYT thanh toán như sau: 40% chi phí nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; Tại bệnh viện tuyến Tỉnh và tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa, bệnh ( Trước đây tại bệnh viện tuyến Tỉnh chỉ là 60%). Tuy nhiên những quy định này chỉ áo dụng cho bệnh nhân khám chữa bệnh và điều trị nội trú, đối với những bệnh nhân khám, điều trị ngoại trú thì quỹ BHYT sẽ không chi trả mà bệnh nhân phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Mẫu thẻ BHYT mới với nhiều thay đổi (nguồn báo nguoilaodong).

Cũng theo quy định mới, kể từ ngày 01/04/2021 sẽ áp dụng mẫu thẻ BHYT mới trên phạm vi cả nước, cụ thể mẫu thẻ BHYT mới sẽ có một số thay đổi đáng chú ý sau:

  • Thay đổi về mặt hình thức: mẫu thẻ BHYT mới sẽ có kích thước nhỏ hơn, được ép Plastic dễ dàng sử dung và dễ bảo quản hơn so với thẻ cũ. Bên cạnh đó mã số thẻ sẽ được rút ngắn thành 10 chữ số so với trước kia là 14.
  • Thêm một số thông tin như: Nơi cấp, nơi đổi thẻ BHYT. Bổ sung hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ; hướng dẫn kiểm tra chi phí khám, chữa bệnh; tổng đài tư vấn,…
  • Bỏ một số thông tin như: Địa chỉ cư trú, bỏ thông tin tên bố, mẹ đối với thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi.

Những chính sách và thay đổi trên của Bảo hiểm y tế sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, rút ngắn thủ tục đăng ký, rút ngắn thời gian tìm kiếm nơi đổi, cấp thẻ BHYT cũng như dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.

Bá Linh