Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành thanh tra

Print Friendly, PDF & Email

Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được ngành thanh tra chú trọng và đặt lên hàng đầu.

Ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành thanh tra.

Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

Trong năm 2021, ngành thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng. Qua đôn đốc, đã thu hồi 115.841 tỷ đồng, 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 77 vụ, 108 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật.

Ông Đoàn Hồng Phong – Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước ban hành quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Theo ông Phong, về công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành đã kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 70,2% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 115.841 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 42,4%), 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 77 vụ, 108 đối tượng; đã khởi tố 17 vụ, 70 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỉ lệ 84,4%).

Qua thanh tra đã phát hiện những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, nêu ra những bất cập về quản lý tài chính, mua sắm sử dụng tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, cổ phần hoá doanh nghiệp…

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số lĩnh vực thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian báo cáo và kết luận thanh tra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn còn phức tạp.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Đồng thời, tiếp tục tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu, xảy ra vi phạm, có dư luận xã hội phản ánh về tiêu cực. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật chuyên ngành. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

                                                                                                                                                     Thế Nghĩa