Widget not in any sidebars

Quảng Trị: Công trình Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà –Lao Bảo khánh thành đưa vào khai thác

Ngày 16/10, tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

Điện gió ngoài khơi: Nhiều triển vọng nhờ thuận lợi tiếp cận vốn

Các chuyên gia cho rằng điện gió ngoài khơi, với sự thuận lợi trong huy động vốn và công nghệ phát triển, có thể...

Chuyển dịch năng lượng để phát triển bền vững

Đây là nội dung chính của Diễn đàn “Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững” diễn ra tại...

Điện mặt trời có thể bị cắt giảm khoảng 8 tỉ kWh trong năm 2021?

Theo các chuyên gia năng lượng, trong năm 2021, có khả năng năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời sẽ bị cắt giảm...

Vượt đại dịch: Nhà máy điện gió trên biển Trà Vinh về đích đúng hẹn

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 có công suất thiết kế 100 MW với 25 Turbine dựng trên vùng biển tỉnh...