Tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị

24

Dự án “Phát triển Chuỗi giá trị Sản xuất Tôm bền vững – Công bằng tại Việt Nam” triển khai từ năm 2016 – 2020, nhằm giúp thị trường nhận diện tôm Việt Nam, mang lại lợi ích và giá trị lâu bền cho doanh nghiệp cùng người nuôi tôm.
Trước hết là tăng cường liên kết người nuôi bằng thành lập các tổ, nhóm, hợp tác xã có tính pháp lý để khắc phục quy mô nhỏ; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nâng cao sản lượng và chất lượng như nuôi tôm hai giai đoạn, gây màu thức ăn tự nhiên, ương trong vèo. Nâng cao năng lực và vai trò của HTX/THT trong việc ký kết hợp đồng (mua giống, thức ăn và bán tôm] với các cơ sở lớn để giảm giá đầu vào mà sản phẩm bảo đảm chất lượng; bán tôm đầu ra với doanh nghiệp chế biến để giảm các khâu trung gian, tăng lợi nhuận cho người nuôi.
Doanh nghiệp thường xuyên thông tin về các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng tôm nguyên liệu của từng thị trường nhập khẩu đến với các HTX/THT; lựa chọn các HTX/ THT đạt yêu cầu của doanh nghiệp để trực tiếp đầu tư. Còn cơ quan quản lý kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất con giống, đại lý/thương lái/doanh nghiệp phân phối con giống và sản phẩm tôm đảm bảo chất lượng.
Trong thực hành, thúc đẩy theo hướng đạt các chứng nhận quốc tế. Đặt biệt quan tâm nâng cao năng lực và sự tham gia của thương lái, trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật bảo quản, sơ chế giúp đảm bảo chất lượng tôm; có biện pháp thích hợp giám sát chất lượng tôm theo chuỗi, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

NGỌC DUYÊN

https://anhsangvacuocsong.vn/