Quảng Nam: Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

101

Ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Theo đó, ngày 11/11/2019, tại hội nghị bàn về công tác cán bộ của Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (nhiệm kỳ 2015 – 2020) với 100% số phiếu bầu (45/45 đại biểu có mặt).
Ông Lê Trí Thanh (49 tuổi- quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Trình độ chuyên môn: cử nhân ngành Ngân hàng, cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân chính trị. Tháng 7/2019, ông Lê Trí Thanh được Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y chức danh Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Lê Trí Thanh, Tân Phó Bí Thư Tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay ông Đinh Văn Thu, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa nghỉ hưu. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất 100% với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị giới thiệu đồng chí Lê Trí Thanh để HĐND tỉnh (khóa IX) bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trước đó, Ông Lê Trí Thanh từng giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Huyền

https://anhsangvacuocsong.vn