Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

20

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Công Thủy, để nhận nhiệm vụ mới.

PV

https://anhsangvacuocsong.vn/