Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

7

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Công Thủy, để nhận nhiệm vụ mới.

PV