PC Quảng Ngãi ủng hộ 143 triệu đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19

45

Chiều ngày 10/4/2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã trao tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng Ngãi, nhằm chia sẻ, động viên tinh thần phục vụ của y bác sĩ và lực lượng các ngành các cấp đang thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, PC Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn thể CBCNV  Công ty đóng góp 1 ngày lương với tổng số tiền là 143 triệu đồng; vào chiều ngày 10.4.2020, ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc PC Quảng Ngãi đại diện CBCNV PC Quảng Ngãi đã trao số tiền 100 triệu đồng cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi, số tiền 43 triệu đồng còn lại Công ty sẽ tiếp tục ủng hộ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Giám đốc PC Quảng Ngãi (trái) trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Cao Phúc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận sự chung tay kịp thời của Công ty Điện lực Quảng Ngãi; đồng thời, cam kết sẽ có kế hoạch sử dụng đúng mục đích số tiền này, góp phần cùng cả tỉnh và đất nước có thêm sức mạnh vượt qua đại dịch Covid-19 để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

 Dương Anh Minh