Nhân sự UBND tỉnh Nghệ An

30

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cụ thể, tại Quyết định 1000/QĐ-TTg, Quyết định 1001/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Minh Thông, ông Huỳnh Thanh Điền, để nghỉ hưu theo chế độ.

PV

/