Nghiên cứu thông tin “chưa xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ để tư nhân kinh doanh”

Báo điện tử Tiền Phong ngày 22 tháng 12 năm 2020 có đưa thông tin: Tư nhân được cung cấp tất cả những hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục cấm kinh doanh và 20 ngành, lĩnh vực không cho tư nhân tham gia. Nhưng theo VCCI, trên thực tế, rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tư nhân không được kinh doanh do chưa xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ, do các cơ chế như đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên chưa được hoàn thiện.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan, rà soát, đánh giá và có giải pháp phù hợp.

Xác minh phản ánh “Bán xe máy cũ, phải xác nhận độc thân”

Báo Điện tử Người lao động số ra ngày 11 tháng 12 năm 2020 có bài viết “Bán xe máy cũ, phải xác nhận độc thân” với nội dung phản ánh: Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, bất kỳ hợp đồng mua bán xe máy đã qua sử dụng đều phải có giấy chứng nhận độc thân hoặc phải có sự đồng ý của vợ, chồng. Việc các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người bán xe máy, môtô đã qua sử dụng khi hợp đồng công chứng phải xuất trình giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ý kiến luật sư cho rằng quy định này là cần thiết, tuy nhiên bất cập là đối với các tài sản có giá trị thấp, cả người bán và người mua sẽ cảm thấy thủ tục rắc rối, không cần thiết, từ đó xảy ra tình trạng xe không chính chủ, gây khó khăn trong việc quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, theo hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng cần xem xét có thêm văn bản hướng dẫn quy định về việc cụ thể hóa trường hợp cần phải cung cấp các giấy tờ nêu trên, dựa trên các tiêu chí như: giá trị của loại xe, số phân khối, số năm đã sử dụng…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh trên đến UBND thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, đề xuất giải pháp xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 3 tháng 2 năm 2021.

PV