Nghệ An: Kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân khóa XVII khai mạc

82

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2019, kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã xem xét 28 báo cáo kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và dự kiến xem xét, thông qua 26 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
Năm 2019, là năm bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phải nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đặt ra cho năm 2019, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 55 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Trên tinh thần đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên công tác nhân sự tại kỳ họp.

Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước; Cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 8,6% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 564 triệu USD, tăng 11,34%. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm vượt tiến độ dự toán ước đạt 7.180 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 218 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,58% tổng số xã; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp mới cho 60 dự án, với tổng số vốn đăng ký 6.683,56 tỷ đồng; tăng 4,23 so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát để kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ, chấm dứt hoạt động và thu hồi 7 dự án. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước; Cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 8,6% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 564 triệu USD, tăng 11,34%. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm vượt tiến độ dự toán ước đạt 7.180 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 218 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,58% tổng số xã; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp mới cho 60 dự án, với tổng số vốn đăng ký 6.683,56 tỷ đồng; tăng 4,23 so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát để kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ, chấm dứt hoạt động và thu hồi 7 dự án.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt 72,68%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt khoảng 89,5%; Công tác giảm nghèo được sự quan tâm của cả chính quyền và cộng đồng. Đã giải quyết việc làm cho 19.165 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 5.812 người. Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 73,8 ngàn lượt. Ngoài các kết quả nêu trên, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường; Thực hiện thẩm định, phê duyệt các Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị; xây dựng Đề án sáp nhập thôn, xóm, bản; Thực hiện có hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ được quan tâm thực hiện.. Quốc phòng – an ninh và trật tự ATXH được đảm bảo, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ năm 2018 là 7,39%; Nhiều công trình trọng điểm, quan trọng chưa được khởi công hoặc chậm hoàn thành để đưa vào khai thác; Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống; Cháy rừng diễn ra nhiều địa phương; Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp..
Để đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng nêu ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; Tiếp tục khai thác tối đa, tiềm năng lợi thế của tỉnh; thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp; tích cực phòng chống hạn, cháy rừng và có phương án PCBL; Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi; tìm kiếm thị trường đầu ra đối với sản phẩm nông nghiệp; Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM năm 2019. Bên cạnh đó, tập trung phát triển công nghiệp gắn với biện pháp phát triển thị trường; tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình trọng điểm; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng của xã hội; Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 ông Hoàng Phú Hiền và Thái Văn Thành.

Tại phiên họp HĐND đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông Huỳnh Thanh Điền, Lê Minh Thông với 100% đại biểu tán thành; miễn nhiệm, cho thôi chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông, bà: Nguyễn Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Công Lực, Trần Thanh Thủy với 100% đại biểu tán thành. Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông Huỳnh Thanh Điền, Lê Minh Thông. Kỳ họp cũng đã tiến hành biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở GTVT và ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD-ĐT vào chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời cho thôi nhiệm chức vụ đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kỳ họp đã dành một buổi chất vấn và trả lời chất vấn về thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và các vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt với những vấn đề nổi cộm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai. Ngày 12/7, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành phiên thảo luận thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Nguyễn Sơn – Nguyễn Thu