Nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới

Chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách của Nhà nước phù hợp tình hình thực tiễn; coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết. Ðó là những dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giúp thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 16 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đề ra, tạo nền tảng vững chắc để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới trong những năm tới.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp, hiện đại. Ảnh: Duy Linh
Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp, hiện đại. Ảnh: Duy Linh

Luôn gương mẫu đi đầu

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, chất lượng tổ chức đảng luôn là dòng chảy xuyên suốt của Ðảng bộ thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, ngay sau Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 16, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai tám chương trình công tác lớn để cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội với các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Với tinh thần gương mẫu, đi đầu, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đã sắp xếp, củng cố, kiện toàn 59 đảng bộ trực thuộc còn 50 đảng bộ; chỉ đạo sắp xếp giảm năm ban chỉ đạo trực thuộc Thành ủy, 74 ban chỉ đạo do UBND thành phố thành lập; giảm 21 ban quản lý dự án và 121 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo đảm tự chủ chi thường xuyên đối với 257 đơn vị sự nghiệp công lập… Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị đồng bộ, tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, Thành ủy chọn một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Phương pháp chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng sâu sát, cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Thành phố đã đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết 261 thủ tục hành chính; thí điểm kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%, là địa phương dẫn đầu cả nước. Nhờ đó, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố được cải thiện qua các năm. Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2019 xếp thứ hai (tăng bảy bậc so với năm 2015); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hai năm 2018, 2019 giữ vững vị trí thứ chín trong 63 tỉnh, thành phố, đưa Hà Nội nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế – xã hội Thủ đô phát triển mạnh mẽ.

Chủ động, quyết liệt giải quyết vấn đề khó

Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những phức tạp phát sinh. Trong nhiệm kỳ 2015 –
2020, Thành ủy đã ban hành sáu nghị quyết chuyên đề, là số lượng nghị quyết chuyên đề lớn nhất trong những nhiệm kỳ gần đây, không chỉ giúp nhiều cấp ủy giải quyết kịp thời những khó khăn trước mắt, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững.

Trong đó, Nghị quyết số 15-NQ/TU về Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố được đánh giá cao. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thường trực Thành ủy cùng sự vào cuộc của từng cấp, từng ngành, chỉ sau ba năm thực hiện, hàng trăm vụ việc phức tạp được giải quyết dứt điểm, toàn bộ 226 tổ chức cơ sở đảng thuộc diện theo dõi, củng cố đã ổn định, tổ chức thành công đại hội. Một nghị quyết chuyên đề khác cũng ghi dấu ấn đậm nét về tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 16 là Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển du lịch. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt cùng những cơ chế, chính sách cụ thể, đến nay, thành phố đã hoàn thành toàn bộ bốn chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Lượng khách du lịch giai đoạn 2016 – 2019 tăng nhanh, mức tăng bình quân đạt 10,1%/năm, trong đó, khách du lịch quốc tế tăng bình quân 21,2%/năm, hoàn thành sớm hai năm chỉ tiêu Nghị quyết, đưa Hà Nội trở thành một trong 10 điểm đến an toàn và hấp dẫn nhất thế giới. Tháng 3-2020, Thành ủy Hà Nội đã kịp thời ban hành Chỉ thị 31-CT/TU để thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì và phục hồi phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, Hà Nội nhanh chóng khống chế được dịch Covid-19, bước vào giai đoạn khởi động lại nền kinh tế. Chín tháng năm 2020, GRDP Hà Nội tăng 3,27%, gấp 1,54 lần mức tăng bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 176.937 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán.

Ðến nay, Hà Nội hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 16 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội lần thứ 16 đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân 7,39%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Quy mô, tầm vóc, vị thế, cũng như hình ảnh, uy tín của Thủ đô không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Thành phố xanh, thông minh, hiện đại

Những kết quả quan trọng cùng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu rút ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 giúp Hà Nội tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế và quyết tâm cao. Mục tiêu tổng quát là xây dựng Ðảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực vào năm 2025. Ðến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh, thông minh, hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Ðến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế. Ðể hiện thực hóa mục tiêu này, việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Ðảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Ðình Huệ yêu cầu các cấp, các ngành đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, luôn chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô. Ðề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh những thuận lợi, thành phố vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng chưa tạo được các đột phá lớn; hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ và theo kịp yêu cầu phát triển… Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành phố xác định và lựa chọn ba khâu đột phá để quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, từ đó tạo sức bật, sự lan tỏa để thực hiện các mục tiêu chiến lược. Ðó là đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng, đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách và đột phá về nguồn nhân lực.

Ðồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 – 2025 cơ bản giống ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhưng có sự thay đổi lớn về chất. Ở khâu đột phá thứ nhất, trong nhiệm kỳ này, thành phố không chỉ tiếp tục đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, mà chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Từ đó cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới toàn diện mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế tri thức, nâng cao tỷ trọng đóng góp kinh tế số trong GRDP lên khoảng 30% vào năm 2025. Ðối với việc hoàn thiện về thể chế, cơ chế, chính sách, thành phố sẽ sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, thí điểm triển khai mô hình quản lý theo chính quyền đô thị, tạo sự linh hoạt hơn trong quản lý điều hành chính quyền. Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Khâu đột phá thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ðiểm mới là nhiệm kỳ này, thành phố xác định văn hóa và con người là những nguồn lực quan trọng, quyết định sự phát triển của Thủ đô. Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp để những giá trị truyền thống của Thủ đô 1.010 năm tuổi được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, để Hà Nội hòa nhịp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Khó khăn còn nhiều, thử thách còn lớn, nhưng với những kết quả quan trọng cùng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu rút ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là với bề dày truyền thống nghìn năm văn hiến, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Ðại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Thủ đô trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

Huy Hoàng (theo báo Nhân Dân)