28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy, 2022

Lập Quy hoạch Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh Kon Tum chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).
Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh theo quy định hiện hành; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

PV

Bài viết liên quan