Kiểm tra phản ánh của báo Thanh niên Online

Print Friendly, PDF & Email

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra phản ánh trong bài “Doanh nghiệp thủy sản bức xúc bị “đẻ” thêm chi phí cấp giấy xác nhận” đăng trên báo Thanh niên Online.

Ngày 15/6/2020, báo Thanh niên Online có bài “Doanh nghiệp thủy sản bức xúc bị “đẻ” thêm chi phí cấp giấy xác nhận”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xác minh, kiểm tra các nội dung phản ánh trong bài báo. Trường hợp các nội dung phản ánh là đúng, phải xử lý dứt điểm, không để tình trạng gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp.

* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xử lý phản ánh của Hội Cựu giáo chức Việt Nam về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

PV