Hạng mục mới của Tech Awards quan trọng thế nào

37

Đại diện FPT Shop, Mai Nguyên, Infinix, Lenovo và Dell nói về tầm quan trọng của hạng mục Thiết bị đeo và Laptop 2 trong 1.

Yến Trần.

Nguồn: vnexpress.net