Hạng mục mới của Tech Awards quan trọng thế nào

Print Friendly, PDF & Email

Đại diện FPT Shop, Mai Nguyên, Infinix, Lenovo và Dell nói về tầm quan trọng của hạng mục Thiết bị đeo và Laptop 2 trong 1.

Yến Trần.

Nguồn: vnexpress.net