Đường cứu hộ đem đến sự ATGT

16

Tham gia giao thông trên các tuyến đường QL luôn muốn bảo đảm ATGT là điều mong muốn của người lái xe. Trên tuyến đường Quốc lộ 14 qua địa phận Quảng Nam, Kon Tum là một điển hình.

Hình ảnh PV ghi lại trên tuyến đường.

Trên tuyến đường Quốc lộ 14 đã xuất hiện nhiều địa điểm khu vực cứu nạn phục vụ cho các phương tiện ô tô khi tham gia giao thông trên tuyến đường này nếu gặp sự cố mất thắng, mất an toàn khi lái xe bắt gặp.
Mới đây Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam, Kon tum đã có sáng kiến dùng nhiều lốp cũ ô tô để làm hộ lan mềm trên các địa điểm đèo dốc ở độ 10%, đồng thời xây dựng những địa điểm cứu nạn. Tại địa điểm này nhà đầu tư, nhà thầu sử dụng nền cứu hộ phần dưới bằng cát, phía trên bằng đá 4+6, với mục đích khi các phương tiện gặp sự cố mất thắng thì lái xe bình tĩnh lái xe vào địa điểm cứu nạn trú ẩn nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ khi xây dựng nhiều địa điểm cứu nạn trên đèo đi qua địa phận Quảng Nam, Kon Tum đã có 5 trường hợp ô tô gặp sự cố thoát khỏi tai nạn đáng tiếc nhờ địa điểm cứu nạn.

Tin ảnh: Đắc Bình