Widget not in any sidebars

Nghiên cứu thông tin báo nêu liên quan đến sản xuất nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xử lý thông tin báo nêu liên quan đến...

Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài trên địa bàn Thủ đô...

Xem xét phản ánh liên quan đến lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà trang trại

Báo điện tử Vietnamnet ngày 27/7/2020 có phản ánh nội dung: Một số chủ đầu tư trang trại nông nghiệp kết hợp lắp đặt...

Giải quyết tranh chấp đất đai của các hộ dân bản Bưa Đa

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân bản Bưa Đa, xã Bắc Phong,...

Xem xét, giải quyết khiếu nại của Công ty công nghệ phẩm Hải Phòng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, xem xét nội...

TIN NỔI BẬT