Đói

105

Ông Tĩnh dẫn chó đi dạo, một thanh niên đi qua, hỏi:
– Con chó của chú đẹp quá! Nó có cắn người lạ không chú?
– Trước 12 giờ thì nó không bao giờ cắn ai cả, cháu ạ!
– Chà, chú huấn luyện chó giỏi ghê. Chắc nó biết xem đồng hồ ở Điện thoại hả chú?
– Tôi cũng không chắc chắn là nó biết xem đồng hồ hay không, nhưng sau 12 giờ thì nó đói, cháu ạ!
– !?!

NGUYỄN THỊ DIỆU NGA