Đấu thầu vật tư y tế có trái luật?

Print Friendly, PDF & Email

Tạp chí Ánh Sáng và Cuộc Sống đã nhận được ý kiến bạn đọc của Công ty TNHH Hoàng Cơ cùng một số công ty khác hỏi về việc hồ sơ mời thầu vật tư y tế ở Bệnh viện Đa khoa các tỉnh Bạc Liêu, Kon Tum, Bình Định có dấu hiệu trái với Luật Đấu thầu. Đơn, thư các công ty, bạn đọc gửi tập trung  vào những vấn đề sau.

Nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đưa ra danh mục hàng hóa mời thầu năm 2021-2022 do Giám đốc Mã Quốc Thiện ký ngày 16/8/2021. Trong đó gói số 2 là y cụ, bông băng, vật tư y tế có 265 sản phẩm, nhiều sản phẩm được nêu nhãn hiệu cụ thể do hãng của một quốc gia sản xuất.

Danh mục hàng hóa mời thầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu

Đơn cử, số thứ tự 42, vật tư y tế là Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh CT Asphina 404 của hãng Carl Zeiss Meditec-Đức, số lượng 15 cái, đơn giá 21 triệu đồng, thành tiền 325 triệu đồng. Tương tự, số thứ tự 43 là Thủy tinh thể nhân tạo SDHB của hãng Sidapharm-HiLạp, số lượng 400 cái, đơn giá 3 triệu đồng, thành tiền 1.200 triệu đồng. Số thứ tự 75, Thủy tinh thể mềm HOYA Isert 151 của hãng Hoya Medical-Singapore, số lượng 400 cái, đơn giá 2,98 triệu đồng, thành tiền 1.192 triệu đồng.

Rất nhiều nữa. Số thứ tự 253 là Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh 1stQ Basis Z Hydrophilic Acrylic của hãng 1stQ GmbH- Đức, số lượng 400 cái, đơn giá 3 triệu đồng, thành tiền 1.200 triệu đồng. Số thứ tự 243 là Thủy tinh thể nhân tạo PreciSAL- 302A của hãng Millennium Biomedical Inc-Mỹ số lượng 400 cái, đơn giá 2,95 triệu đồng, thành tiền 1.180 triệu đồng.

Còn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, hồ sơ mời thầu mua vật tư y tế tiêu hao năm 2021 phát hành ngày 13/8/2021. Phụ lục kèm theo hồ sơ mời thầu là “Danh mục hàng hóa” nêu tên 138 mặt hàng với số lượng cụ thể.

Danh mục hàng hóa mời thầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

Tên riêng hàng hóa được nêu, đơn cử ở trang 103: EXTENSION LINE, TYPE: HEIDELBERGER 75CM, 500 cái. EXTENSION LINE, TYPE: HEIDELBERGER 30CM, 500 cái. EXTENSION LINE, TYPE: HEIDELBERGER 75CM, 500 cái. Introcan Safety – W Fep 24G 0,7 x 19 mm (Kim luồn ven số 24), 10.000 cây. Kẹp rốn sơ sinh tiệt trùng, 20.000 cái. Khăn trải chống thấm 40x60cm  chưa tiệt trùng, 1.500 cái. Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng, 300.000 cái….

Chỉ nêu tên riêng của sản phẩm, không có tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa thì sẽ không có căn cứ để xét thầu. Trong lúc, một số sản phẩm đưa tên nhãn hiệu cụ thể.

Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm cụ thể

Danh mục hàng hóa mời thầu năm 2021-2022 của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu do Giám đốc Mã Quốc Thiện ký ngày 16/8/2021 có cột Tiêu chuẩn kỹ thuật, nêu những sản phẩm cụ thể.

Số thứ tự 42, sản phẩm CT Asphina 404 của hãng Carl Zeiss Meditec-Đức, tiêu chuẩn kỹ thuật: Công nghệ MICS; Chỉ số Abbe 58; Hằng số A 118,3; Độ sâu tiền phòng ACD 5,14. Những chỉ số này không phải là tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Thủy tinh thể nhân tạo, mà là hằng số riêng của hãng chế tạo sản phẩm, chỉ là dấu hiệu có lợi cho nhà thầu đang có sản phẩm.

Bảng phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật hàng hóa mời thầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Số thứ tự 43, sản phẩm SDHB của hãng Sidapharm-Hy lạp, tiêu chuẩn kỹ thuật: Chiều dài kính 12,5 mm; Hằng số A =118,5; Chỉ số khúc xạ n = 1,56; Độ sâu tiền phòng ACD: 5,20. Về kỹ thuật, chiều dài kính và chỉ số khúc xạ n lẽ ra cần đưa con số bao nhiêu là tốt để chọn khi xét thầu, còn đưa con số cụ thể của một sản phẩm sẽ đem lợi thế cho nhà thầu đang có sản phẩm ấy.

Ở số thứ tự 75 với sản phẩm HOYA Isert 151 của hãng Hoya Medical-Singapore, tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường kính tổng 12,5 mm; Kích thước vết mổ 2,4 mm – 2,6 mm; Chỉ số khúc xạ 1.52; Chỉ số ABBE 43; tiêu chuẩn Nhật Bản. Cũng là chỉ số của một sản phẩm cụ thể.

Số thứ tự 253 sản phẩm 1stQ Basis Z Hydrophilic Acrylic của hãng 1stQ GmbH- Đức cũng được nêu Tiêu chuẩn kỹ thuật: Chỉ số ABBE 57,5; Optic 6,0mm, chiều dài 13,0mm; Hằng số A 118.0 (Nominal); SF 1.25; Haigis a0: 0.325 a1: 0.255 a2: 0.141; Hằng số A: SRK/T: 118.1; Hằng số A: SRK II: 118.3, độ sâu tiền phòng (ACD): 5.01, chỉ số khúc xạ (Refractive Index): 1.46. Vẫn là những chỉ số gắn với sản phẩm cụ thể.

Hồ sơ mời thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định do Giám đốc Nguyễn Hoàng Cường ký phát hành ngày 31/5/2021. Đây là gói thầu mua sắm tập trung phục vụ công tác khám, chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Bình Định từ quý III/2021 đến hết quý II/2022, gồm 25 mặt hàng, tổng trị giá 37.040 triệu đồng.

Hồ sơ mời thầu có Bảng phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật, trong đó “Quy cách kỹ thuật/đóng gói” nêu nhãn hiệu sản phẩm của hãng sản xuất với các tiêu chuẩn đặc trưng.

Có trái với quy định của Luật Đấu thầu?

Trong Luật Đấu thầu, điểm i khoản 6 Điều 89 cấm các hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch: “Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế”.

Nghị định 63/2014/NĐ của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về mua sắm hàng hoá quy định hồ sơ mời thầu ở khoản 7 Điều 12: “Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một, hoặc một số nhà thầu gây ra sự canh tranh không bình đẳng như nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử”.

Chỉ thị số 47/2017/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước ở khoản 5, mục I quy định: “Khi xây dựng Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

Từ các quy định trên, theo quan điểm của Công ty TNHH Hoàng Cơ cùng một số công ty khác, thì hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư y tế của các Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, Kon Tum, Bình Định có vi phạm Chỉ thị số 47/2017/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ: “…. đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”?

Chúng tôi xin chuyển các ý kiến, nội dung của bạn đọc tới Lãnh đạo của 3 bệnh viện Đa khoa các tỉnh Bạc Liêu, Kon Tum, Bình Định và các cơ quan chức năng  sớm có phúc đáp trả lời với bạn đọc và có các giải pháp khắc phục (nếu có sai phạm), nhằm đảm bảo tính minh bạch, bình đẳng trong đấu thầu và tính nghiêm minh của pháp luật.

.

                                                                                                SÁU NGHỆ