25 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng Năm 22, 2022

Đà Nẵng yêu cầu người dân đăng ký lịch hẹn trước thông qua hệ thống hẹn giờ giao dịch hành chính khi muốn làm thủ tục trực tiếp

Ngày 28-3, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 1952/UBND-NCPC về việc thực hiện một số giải pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19. Xét đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 914/TTr-SNV ngày 27 tháng 3 năm 2020 về thực hiện một số giải pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tận dụng triệt để và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đã được xây dựng; tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử và các công cụ, mạng xã hội để doanh nghiệp, người dân được biết và thực hiện. Đảm bảo việc thực hiện trực tuyến trên mức 50% đối với tất cả thủ tục hành chính đã cung ứng mức độ 03 trở lên.
2. Đối với các thủ tục phải đến trực tiếp để thực hiện: Yêu cầu người dân phải đăng ký lịch hẹn trước thông qua hệ thống hẹn giờ giao dịch hành chính của thành phố. Trong trường hợp không đăng ký lịch hẹn thì không được vào thực hiện giao dịch nếu tổng số người tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bao gồm cả công chức một cửa) lớn hơn 20 người. Đối với Trung tâm Hành chính thành phố, số người đang thực hiện giao dịch tại mỗi quầy không quá 02 người.
3. Khuyến khích người dân đăng ký dịch vụ bưu chính công ích trả kết quả thủ tục hành chính về nhà sau khi hoàn thành giao dịch, không đến nhận kết quả trực tiếp. Công chức một cửa các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp mẫu đơn đăng ký dịch vụ để người dân đăng ký sau khi hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian thực hiện các giải pháp trên từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Anh Minh (theo thông tin tổng đài 1022 Đà Nẵng)

Bài viết liên quan