35 C
Hanoi
Thứ Ba, 28 Tháng Sáu, 2022

Đà Nẵng: Xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 3266/STTTT-CNTT ngày 05/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp, hướng dẫn xử phạt đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không thực hiện quản lý, kiểm soát thông tin người ra/vào địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Bà con chấp hành xét nghiệm.

Theo đó các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người thông qua việc quét mã QR khai báo y tế theo quy định. Qua nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trên cơ sở tạm thời đánh giá cấp độ dịch theo quy định, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 7009/UBND-KGVX ngày 15/10/2021 về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố từ 0 giờ 00 phút ngày 16/10/2021, trong đó có áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát thông tin người ra/vào địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người thông qua việc quét mã QR khai báo y tế trên toàn thành phố. Việc chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không thực hiện biện pháp quét mã QR khai báo y tế đối với người ra/vào đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác truy vết, kiểm soát, phòng chống dịch tại thành phố Đà Nẵng.

Quét mã vạch QR.

Vi phạm các quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Do đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể trong thực tiễn, người có thẩm quyền có thể xem xét, xử lý vi phạm hành chính như sau: 1. Không thực hiện quét mã QR khai báo y tế đối với người ra/vào địa

điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sự kiện đông người Việc không thực hiện quét mã QR khai báo y tế đối với người ra/vào địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sự kiện đông người có thể bị xem xét, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Hình thức xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức. Không ngăn chặn và báo cáo với cơ quan y tế/chính quyền địa phương để xử lý kịp thời khi quét mã QR khai báo y tế phát hiện người có nguy cơ mắc bệnh dịch COVID-19, người mắc bệnh dịch COVID-19; không báo cáo với cơ quan y tế/chính quyền địa phương khi có F0 tại/đến cơ quan, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp Tại khoản 1 Điều 47 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Điều 6 Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng thời hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm quy định: “Tại địa phương đang có dịch bệnh, người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm thực hiện việc khai báo dịch cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện”.

Hành vi “che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”- Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Hình thức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức. Hành vi “cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm  Cơ sở pháp lý.

Điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Hình thức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức. Hành vi “không báo cáo với UBND hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật” Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Hình thức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.

                                                                                    Đắc Bình-Xuân Khanh

 

 

Bài viết liên quan