Đà Nẵng: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

35

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h00 ngày 12/8/2020, riêng địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13h ngày 11/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường, một số ca mắc chưa xác định được nguồn lây; một số khu vực có số ca mắc cao, trong thời gian ủ bệnh lại có lịch sử di chuyển và tiếp xúc rộng trong cộng đồng, tại cuộc họp, ý kiến của nhiều thành viên Ban chỉ đạo thống nhất đề nghị nên kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày nữa nhưng với mức độ siết chặt về quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn trước đây.

Theo đó, thực hiện thông báo số 283/TB-VPCP ngày 8/8/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  Ngày 11/8/2020 UBND TP Đà Nẵng có văn bản số 5316/UBND-VHXH chỉ đạo gửi các cơ quan ban ngành Trung ương trên địa bàn TP Đà Nẫng; các Cơ quan, đơn vị, trường Đại học, Cao đẵng, Trung tâm dạy nghề, sản xuất kinh doanh, UBND quận, huyện… Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 12/8/2020, riêng địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thực hiện từ 13h ngày 11/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Văn bản kèm theo

Đắc Bình