Đà Nẵng: Tham gia dự thi “Chung tay vì ATGT“

44

Thực hiện Công văn số 279/ƯBATGTQG ngày 03/9/2020 của  Ủy ban ATGT Quốc gia về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet.

 Để tổ  chức cuộc thi thành công, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đề cao trách nhiệm và tính sáng tạo của người dân trong việc đóng góp các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố  Đà Nẵng đê nghị:

Các cơ quan Thành viên Ban ATGT thành phố Đà Nẵng, Ban ATGT quận, huyện  phát động đến các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên m ạng xã hội VCNet tại đường link https://vcnet.vn/ (thể lệ cuộc thi đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong- cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-an-toan-giao-thong-562254.html).  Đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên m ạng xã hội VCNet đế đông đảo.

                                                                                      Đắc Bình