Đà Nẵng: Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp Corona

30

Thực hiện phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND TP Đà Nẵng.
Theo đó, Sở TT&TT đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện video đồ họa tuyên truyền phòng, chống bệnh nêu trên. Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 688/UBND-VHXH ngày 10/02/2020; Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị:
Thực hiện đăng tải video đồ họa tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra lên trang thông tin điện tử của đơn vị; Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng sắp xếp thời gian phù hợp để thực hiện đăng phát video tuyên truyền phòng chống bệnh trên sóng truyền hình.
UBND các quận, huyện thực hiện đăng phát video đồ họa tuyên truyền viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; Lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp để trình chiếu video đồ họa trên hệ thống màn hình một cửa và các địa điểm phù hợp khác tại địa phương nhằm tuyên truyền rộng rãi nội dung video đến người dân; Đề nghị Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng đăng tải video trên Cổng wifi thành phố; Trung tâm Thông tin dịch vụ công đăng tải trên Cổng Thông tin dịch vụ công; Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở.
Các cơ quan báo chí có Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng hỗ trợ thành phố trong việc đăng phát video đồ họa nêu trên; Video đồ họa tuyên truyền về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona được đăng tải tại địa chỉ: //www.youtube.com/playlist?list=PLpDzraN3vJ4Fs7uPxdx-BvJWQmeHljQ_A&gidzl=RGz6FZpyBKzl44KwCkClGcGMJZKlvY94UH5BONYmS4LuGHumVBPr5256JsOblIv3T4uHPZ5bmbb0EVmdIG
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, thực hiện đăng tải video theo đường dẫn đã được cung cấp.

Đắc Bình