Đà Nẵng: Ông Nguyễn Đăng Huy giữ chức Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu

95

Sáng 18/6/2019, HĐND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (bất thường), khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Phó Chủ Tịch Thường Trực UBND Thành Phố Đặng Việt Dũng (bên Phải) Tặng Hoa Cho ông Dương Thành Thị (ảnh Giữa), Nguyên Chủ Tịch HĐND Quận Liên Chiểu

Tại kỳ họp, HĐND quận Liên Chiểu thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đối với ông Đàm Quang Hưng và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận đối với ông Dương Thành Thị (nghỉ hưu theo chế độ).
Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND quận và Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. Theo đó, ông Đàm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước đó Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định điều động ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở GTVT giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu, Ban Thường vụ Quận ủy; ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và giới thiệu để HĐND quận bầu chức danh Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021.

Hùng Bình