Đà Nẵng: Giải thưởng Vô lăng vàng 2020

11

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-ƯBATGTQG ngày 07/9/2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia về tổ chức giải thưởng ‘Vô lăng vàng’ lần thứ 8 năm 2020; Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-ƯBATGTQG ngày 07/ 9/2020  của Ủy ban ATGT Quốc gia về tổ chức giải thưởng ‘Vô lăng vàng’ lần thứ 8 năm 2020;

Theo đó nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông; Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm và tôn vinh các đon vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Giải thưởng vô lăng vàng.jpg

Qua đó  thực hiện năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề ‘Đã uống rượu, bia – không lái xe’ với mục tiêu ‘Tính mạng con người là trên hết’. Để hưởng ứng Lễ trao giải thưởng ‘Vô lăng vàng’ lần thứ 8 năm 2020 do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức phát động, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đề nghị :Sở Giao thông vận tải : Chủ trì, thông báo và hướng dẫn đến cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng để lập hồ sơ tham gia giải thưởng ‘Vô lăng vàng’ năm 2020.

Theo nội dung Kế hoạch số 284/KH- UBATGTQG ngày 07 tháng 9 năm 2020 và Quyết định số 285/QĐ-ƯBATGTQG ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia về tổ chức giải thưởng ‘Vô lăng vàng’ lần thứ 8 năm 2020; – Thời gian hoàn thành hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng cho cá nhân và doanh nghiêp gửi về Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2020; – Địa điểm gửi hồ sơ và thông tin liên hệ: Văn phòng Ủỷ ban ATGT Quốc gia, số 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  Điện thoại: 0243.8223593, Fax: 0243.8223592.  Website ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn/  Đe nghị đơn vị, cá nhân gửi thêm fíle Word tóm tắt thành tích theo mẫu của Ban Tổ chức qua email: vlvquocgia@gmail.com.

                                                                                                     Đoan Thục