Đà Nẵng: Đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm soát thông tin liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng kính đề nghị UBND các quận, huyện; các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng, chống dịch.

Vùng cách ly ở phường Thạc Gián.

Ngày 21/7/2021, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại Thông báo số 358/TB-VP ngày 19/7/2021 và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Công văn số 426-CV/BTGTU ngày 19/7/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền và quản lý, xử lý thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, ưu tiên dành thời lượng và tần suất đăng tải, phát sóng các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân viên y tế xét nghiệm.

Trong đó, chính sách, chỉ đạo của Trung ương: Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; truyền chiến lược mới “5K + vắc xin + công nghệ” và Chương trình ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của việc thành lập Quỹ vắc xin phòng COVID-19 nhằm đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho việc tiêm vắc xin, bảo đảm cuộc sống nhân dân; …

Thực hiện kế hoạch số 134/KH-BND ngày 17/7/2021 của UBND thành phố về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021; Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2022; Công văn số 3124/SYT-NVY ngày 18/07/2021 của Sở Y tế về việc triển khai, phổ biến mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nhà trọ cho người lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống dịch, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, từng hộ, từng người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt là: thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế; người có ho, sốt, tiếp xúc với người nghi nhiễm phải liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn; tố giác người từ vùng dịch về không khai báo với địa phương.

Tập trung thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo hằng ngày.

Các nội dung về các ca nhiễm, lịch trình tiếp xúc theo công bố chính thức từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền cần được chú ý. Thông tin cần bảo đảm tính riêng tư cá nhân và không làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Công tác tuyên truyền về vắc xin phòng COVID-19

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cần phải bám sát thông tin chính thức của Chính phủ, Bộ Y tế và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao; làm rõ quyết tâm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong đàm phán, mua, sử dụng vắc xin hiệu quả, đồng thời nghiên cứu và phát triển các hình thức sản xuất vắc xin trong nước để đảm bảo tính chủ động.

Cụ thể, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin, trách nhiệm của người dân trong việc tiêm vắc xin để bảo vệ cá nhân và cộng đồng; + Tăng cường thông tin để người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng tiêm vắc xin phòng COVID-19, không tạo tâm lý chờ đợi, so sánh, e ngại giữa vắc xin nước này với nước khác.

Tuyên truyền người dân không khai thác, chia sẻ, truyền đưa, tán phát các thông tin tiêm chủng vắc xin trên mạng xã hội; đặc biệt các thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoài nghi về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Tăng cường tuyên truyền việc sử dụng mạng xã hội đảm bảo quy định pháp luật khi đăng tải các nội dung liên quan đến dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng mong người dân địa phương hiểu, chia sẻ và đồng thuận với chính quyền thành phố trong nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để sớm đưa thành phố trở lại với đời sống sinh hoạt bình thường.

Thế Nghĩa