Đà Nẵng: Đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại khu vực cách ly

28

Vừa qua, theo kế hoạch Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã có công văn về việc đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại khu vực cách ly cho các đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; UBND huyện Hòa Vang và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.
Trong ngày 11/2/2020, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng chuẩn bị tiếp nhận 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) về nước. Địa điểm tiếp nhận, cách ly các công dân này là Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm nCoV (nếu có) để xử lý kịp thời.

Trung tâm HLDBĐV Đồng Nghệ luôn trong tư thế sẵn sàng, đảm bảo tốt công tác cách ly công dân, công tác phòng, chống dịch nCoV

Đồng thời, để đảm bảo các vấn đề môi trường, chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nCoV tại khu vực cách ly, trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 về Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn thành phố.
Để công việc được tiến hành tốt đẹp, trước mắt Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sau khi tuân thủ các quy trình xử lý chất thải theo hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại Quyết định số 16/QĐ-KCB ngày 08/02/2020 của Cục quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng kỹ thuật.
Kho lưu giữ chất thải nguy hại, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm trong kho lưu giữ, công tác phân định, phân loại và lưu giữ tại kho phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường và có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa nCoV” trước khi chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý.

Tổng mặt bằng bố trí khu vực tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch nCoV về nước

Bố trí lực lượng giám sát: Quy trình xử lý chất thải từ nơi lưu trú đến kho lưu giữ chất thải nguy hại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh, phương tiện thu gom, vận chuyển; Bố trí lực lượng nhân viên vệ sinh phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng để thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo chất thải nguy hại được vận chuyển và xử lý trong ngày.
Cũng như tại UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo UBND xã Hòa Khương, các tổ chức đoàn thể, vận động nhân dân tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường, khử trùng, tiêu độc tại khu vực dân cư lân cận, điểm tập kết rác thải; Quán triệt xử lý khẩu trang sau khi sử dụng theo Công văn số 377/STNMT-CCMT của Sở TN&MT ngày 7/2/2020; đồng thời, phối hợp với Công ty CP môi trường Đô thị đảm bảo thu gom rác thải trên địa bàn xã Hòa Khương 01 lần/ngày. Công ty CP MTĐT Đà Nẵng khẩn trương khảo sát thực tế, phối hợp đơn vị quản lý tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và địa phương: Lập và triển khai ngay phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại địa điểm trên, phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt khu vực xã Hòa Khương. (Trong đó lưu ý: Chất thải y tế nguy hại phải được vận chuyển và xử lý trong ngày, báo cáo lộ trình di chuyển và đề xuất thời gian di chuyển phù hợp, công tác bảo hộ cho người lao động, khử trùng, tiêu độc… từ khi tiếp nhận chất thải nguy hại cho đến khi chất thải này được xử lý hoàn toàn); quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại, yêu cầu Công ty tuân thủ quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT; nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản: Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 04/02/2020, Công văn số 377/STNMT-CCMT ngày 07/02/2020, Công văn số 381/STNMT-CCMT ngày 07/02/2020.
Tất cả các đơn vị khẩn trương lập dự toán thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Đắc Bình-Anh Minh