Đà Nẵng: Đà Nẵng siết chặt phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện thông báo số 57/TB-VPCP  ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường  trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Kiểm tra phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại công văn số 1138/SYT-NVY  ngày 1/4/2021 về việc tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.  Ông Lê Trung Chinh , Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có công văn về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm Covid- 19 đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19, tại  các cộng đồng, các khu vực tập trung đông người như trường học, cơ sở y tế, khu, điểm du lịch, nhà ga, sân bay. Đẩy mạnh  các hình thức tuyên truyền vận động, yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống  dịch covid-19, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay, khai báo y tế…

Đồng thời, giao Sở Y tế chủ trì cùng với các cơ quan tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn năm 2021. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan,  tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai Kế hoạch tiêm chủng văc xin ngừa Covid-19 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo cuả Chính phủ, Bộ Y tế.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, cập nhật các ổ dịch, vùng dịch tại các địa phương trên cả nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm…

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Du lịch phối hợp với Sở Y tế xem xét các phương án nhập cảnh, cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lưu trú. Yêu cầu toàn bộ quản lý, nhân viên khách sạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo các điều kiện cách ly y tế và chất lượng phục vụ theo quy định; yêu cầu toàn bộ quản lý và nhân viên khách sạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với đó, Công an TP phối hợp với UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, các trường hợp nghi ngờ  về từ vùng dịch nhưng chưa khai báo y tế để thông báo chính quyền, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý phù hợp. Kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Khánh Huyền