Đà Nẵng: Cưỡng chế vi phạm của Mường Thanh gia hạn thêm 365 ngày

44

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định gia hạn thời gian cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà – Đà Nẵng.

Theo đó, Quyết định của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ lý do gia hạn thời gian cưỡng chế vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua. Theo đó, UBND TP gia hạn thời gian cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ công trình có xảy ra vi phạm là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên là 365 ngày, tính từ ngày 16/10/2020.

Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có động thái yêu cầu chủ đầu tư thực hiện cưỡng chế bắt buộc bằng biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 4527/QĐ-CCXP ngày 7/10/2019 và Quyết định số 5449/QĐ-SĐCCXP ngày 29/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có thời hạn 365 ngày, quy định thực hiện từ 7/10/2019. Nếu qua thời gian 365 ngày mà nhà đầu tư không thực hiện thì UBND TP Đà Nẵng sẽ dủng biện pháp cưỡng chế bắt buộc.

                                                                                                       Đoan Thục