Đà Nẵng: Chấp hành về an toàn phòng dịch Covid-19.

31

Thực hiện nội dung Công văn số 5558/BCT-TTTN ngày 30/7/2020 của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung hàng hoá thiết yếu tại địa phương để ứng phó với dịch COVID-19, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/8/2020 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Công ty trao số hàng ũng hộ cho Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế.
Công ty trao số hàng ũng hộ cho Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế.

Theo đó,  Công văn số 5027/UBND-VHXH ngày 30/7/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và Công văn số 5051/UBND-KTTC ngày 01/8/2020 của UBND TP về việc  triển khai các biện pháp về dự trữ nguồn lương thực, thực phẩm để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân tại khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn, cụ thể như sau:

Thực hiện nội dung điểm c Khoản 8 Công văn số 5027/UBND-VHXH ngày 30/7/2020 của UBND TP Đà Nẵng: “Đảm bảo việc cung ứng hàng hoá, nhu yếu phẩm tại khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn. Thiết lập khu vực trung chuyển (vùng đệm) để tiếp nhận hàng hoá, nhu yếu phẩm tại các khu vực cách ly, phong tỏa; yêu cầu khu vực trung chuyển phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch”.

Tập trung thực hiện phương án “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND thành phố, trong đó đề nghị UBND các quận, huyện giao Phòng Kinh tế  Hạ tầng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các chợ và các hộ tiểu thương kinh doanh hàng hóa trên địa bàn chủ động cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực bị cách ly, phong tỏa; đồng thời chỉ đạo Tổ Công tác COVID-19 tại địa phương hỗ trợ nhận đơn hàng của người dân tại khu vực bị cách ly, phong tỏa để đặt hàng, lưu ý công tác giao nhận hàng hóa phải đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát.

Tổ chức thông tin về các đơn vị đầu mối cung ứng hàng hóa (gồm: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…), đồng thời tuyên truyền, khuyến khích người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa cũng như người dân trên địa bàn quận, huyện có nhu cầu về hàng hóa (trong trường hợp các đầu mối cung ứng hàng hoá tại địa phương không có hoặc không đủ số lượng cung ứng) liên hệ đặt hàng trực tuyến, đặt hàng qua điện thoại với các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng Vinmart trên địa bàn để đặt mua hàng hóa. Trong trường hợp dịch COVID-19 lây lan diện rộng phải tổ chức cách ly, phong tỏa cả quận hoặc huyện (nếu có), đề nghị UBND các quận, huyện sớm nắm bắt tình hình về nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian cách ly, thông tin về Sở Công Thương để báo cáo UBND TP Đà Nẵng tổ chức huy động, trưng mua, trưng dụng hàng hóa kịp thời cung ứng cho người dân tại khu vực cách ly, phong tỏa.

Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Công Thương (Tầng 19, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú) theo số điện thoại: 0236.3834310 – 0905.374.792 (ông Đỗ Hà Anh Vũ) hoặc 0236.3822525 – 0916.765.449 (ông Đỗ Như Hồng Quân).

Đắc Bình