Đà Nẵng: Bảo đảm an toàn, phòng chống dịch khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

Print Friendly, PDF & Email

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế TP Đà Nẵng có công văn số 5689/SYT-NVY về việc  phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học khi học sinh, sinh viên đi  học trực tiếp trở lại.

Học sinh cấp 3 ở TP Đà Nẵng ngày đầu đi học trở lại (ảnh BT).

Theo đó Sở Y tế gửi  Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các quận, huyện;  Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;  Các trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng  Căn cứ Nghị quyết số 128/ND-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tiếp đó, Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử trí sốt, ho, khó thở trong trường học, Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời căn cứ Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Công văn số 7509/UBND-KGVX ngày 08/11/2021 của UBND TP  Đà Nẵng về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn TP . Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức hoạt độngn dạy học trực tiếp trở lại. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, các trường học phối hợp triển khai hiệu quả phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học khi học sinh, sinh viên học trở lại. (đính kèm Công văn này).

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Y tế để phối hợp, giải quyết; đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Với phương án:  Tổ chức dạy học trực tiếp đối với các cơ sở trường học dựa vào phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã, cấp quận/huyện, cấp thành phố để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đối với các cơ sở trường học cho phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập.

Đối với các địa phương thuộc cấp độ dịch 1 (nguy cơ thấp): Tổ chức dạy học trực tiếp, củng cố điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. b) Đối với các địa phương thuộc cấp độ dịch 2 và 3 (nguy cơ trung bình và cao): Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học trực tiếp cho từng lớp, khối lớp. Với các địa phương thuộc cấp độ dịch 3, cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Sau mỗi tuần, các cơ sở giáo dục đánh giá mức độ an toàn và xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 địa phương để tăng dần số lượng học sinh; các lớp còn lại tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình. Đối với các địa phương thuộc cấp độ dịch 4 (nguy cơ rất cao): Tùy vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học…; với cấp học mầm non: không cho trẻ đến trường; với cấp học giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: tổ chức dạy học trực tuyến và dạy trên truyền hình, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình, có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.

Các cơ sở cơ sở trường học thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động; thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ việc dạy học trực tuyến của giáo viên, việc học tập của học sinh. 2. Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với các cơ sở trường học Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 về quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở trường học (Kèm theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trước khi học sinh, sinh viên quay trở lại học Nhà trường đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi học sinh có một cốc uống nước, đồ dùng cá nhân riêng. Bố trí đủ và đảm bảo nơi rửa tay với nước sạch và xà phòng/dung dịch sát khuẩn tay, nhà vệ sinh sạch sẽ, đủ các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Tập huấn cho cán bộ giáo viên về công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cách phát hiện các trường hợp nghi mắc.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19, công tác y tế trường học cho học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thông qua sổ liên lạc điện tử, hệ thống sổ tay phòng chống COVID- 19, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường.

Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và đeo khẩu trang trên đường đến trường. Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học; bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định…

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Y tế để phối hợp, giải quyết; đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

                                                                                   Đắc Bình – Xuân Khanh