32 C
Hanoi
Thứ Tư, 10 Tháng Tám, 2022

Đà Nẵng: 15 đơn vị bầu cử HĐND TP Đà Nẵng  được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bầu cử là quyền lợi của nhân dân.

Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 là 15 đơn vị bầu cử, được bầu 52 đại biểu (gồm 7 đơn vị được bầu 4 đại biểu và 8 đơn vị được bầu 3 đại biểu). Quận Hải Châu có 3 đơn vị bầu cử (số 1, số 2, số 3), quận Thanh Khê có 3 đơn vị bầu cử (số 4, số 5, số 6), quận Liên Chiểu có 2 đơn vị bầu cử (số 7 và số 8), quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa có 2 đơn vị bầu cử (số 9 và số 10), quận Ngũ Hành Sơn có 1 đơn vị bầu cử (số 11), quận Cẩm Lệ có 2 đơn vị bầu cử (số 12 và 13), huyện Hòa Vang có 2 đơn vị bầu cử (số 14 và 15).

Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang đã công bố số đơn vị, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thành lập 8 đơn vị bầu cử, được bầu 34 đại biểu (trong đó 3 đơn vị bầu 5 đại biểu; 4 đơn vị bầu 4 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu). Trước đó, ngày 4-3-2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử. Cụ thể, 5 thành phố trực thuộc Trung ương có số đơn vị và số lượng đại biểu như sau: Đà Nẵng có 2 đơn vị bầu cử và 6 đại biểu được bầu gồm đơn vị số 1 (các quận Hải Châu, Thanh Khê, bầu 3 đại biểu) và đơn vị số 2 (các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa, bầu 3 đại biểu).

TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử (10 đơn vị) và số đại biểu Quốc hội được bầu (30 đại biểu) cao nhất cả nước. Tiếp theo là Thành phố Hà Nội với 10 đơn vị bầu cử và 29 đại biểu Quốc hội được bầu. TP Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử và 7 đại biểu được bầu; Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử và 9 đại biểu được bầu. Một số địa phương đông dân cư được phân bổ số đơn vị và đại biểu gồm: Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử và 14 đại biểu được bầu; Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử và 13 đại biểu được bầu; Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử và 12 đại biểu được bầu; Bình Dương có 4 đơn vị bầu cử và 11 đại biểu được bầu.

                                                                                                           Đoan Thục

 

 

Bài viết liên quan