Chú chó thông minh

122

Một người đi ngang qua nhà nọ và thấy ba người đàn ông đang ngồi chơi tulơkhơ cùng với một con chó. Người này ghé vào xem và khen:
– Ôi, con chó này thật thông minh! Tôi chưa từng thấy một con chó nào chơi bài được đấy, các ông ạ!
– Cũng chẳng thông minh lắm đâu, cứ mỗi khi bài của nó đẹp, nó lại vẫy đuôi, ông ạ! – Người chủ con chó lên tiếng.

NGUYỄN THỊ DIỆU NGA