Chính trị

Chính trị

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 4 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 4 tỉnh, thành phố:...

Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 30 của UBTVQH

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 30 của Ủy ban...

Công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương. Nghị định này quy định...

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 30, 31 của UBTVQH

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 30 và 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phân công các...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển”

Sáng 28/12/2018, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương năm 2018 đã được tổ chức. Hội nghị tiến hành tổng kết...

Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm...

Triển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 29

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29, Thủ tướng Chính phủ phân công các...

Ông Trần Công Thuật giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1779/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng...

Nhân sự Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao. Cụ thể, tại Quyết định số 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng điều...

Triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc...

TIN MỚI NHẤT