Diễn đàn

Diễn đàn

Phê duyệt đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé: Đáp ứng mong đợi của địa phương

Sau quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 25/12/2018, Bộ NN&PTNT đã có quyết...

Tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương việc tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng...

Dán nhãn năng lượng đèn LED, dễ hay khó!

Một trong những hợp phần công việc mà Dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt...

Phê duyệt đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé: Đáp ứng mong đợi của địa phương

Sau quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 25/12/2018, Bộ NN&PTNT đã có quyết...

Dự án LED, tạo đà choNgành chiếu sáng phát triển

Kết thúcnăm 2018, Dự án“Phát triển và Thúc đẩy Công nghệ LED cho Chiếu sáng chung ở Việt Nam” (Dự án LED) doTrung tâm...

Sử dụng đèn LED, thuận lợi nhiều, khó khăn không ít

Ở Việt Nam, đèn chiếu sáng LED đang được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: chiếu sáng gia đình, siêu thị, tòa...

Ngành sản xuất đèn LED Việt Nam, “Hiện tại và tương lai”

Một trong những mục tiêu của Dự án “Phát triển và Thúc đẩy Công nghệ LED cho Chiếu sáng chung ở Việt Nam” (Dự...

Ngành chiếu sáng nâng cao năng lực từ hỗ trợ Dự án LED

Sau hơn 2 năm triển khai,Dự án“Phát triển và Thúc đẩy Công nghệ LED cho Chiếu sáng chung ở Việt Nam” (Dự...

Tiến sỹ MyTon: “Dán nhãn năng lượng đèn LED, nên bắt đầu từ tuyên truyền”

Triển khai nội dung“Chương trình chứng nhận và dán nhãn năng lượng cho đèn LED”, Dự án "Phát triển và thúc đẩy...

Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé: Thủ tướng chỉ đạo “nghiên cứu, triển khai thực hiện”

Ngày 24/11/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Bộ...

TIN MỚI NHẤT